Home Forum Download Account
สมาคมสำรวจระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย
เมนูหลัก
· หน้าแรก
· กระดานข่าว
· ข้อมูลของสมาคมฯ
· ข่าวสารส่วนตัว
· ค้นหา
· ดาวน์โหลด
· แบบสำรวจ
· ปฏิทินกิจกรรมของสมาคมฯ
· เผยแพร่ข่าวสาร
· ยอดฮิตติดอันดับ
· เรื่องทั้งหมด
· เรื่องทั้งหมดสำหรับพิมพ์
· วารสาร
· สถิติการเข้าชม
· สมุดเยี่ยม
· หัวข้อเรื่อง
เลือกภาษา
เลือกรูปแบบภาษา:

สมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทยสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เลขที่ 120 หมู่ 3 อาคารรวมหน่วยราชการ (อาคาร B) ชั้น 6 และชั้น 7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02 1414609โทรสาร 02 1439595

เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างสมาชิกและบุคคลทั่วไป ในการเผยแพร่งานวิจัย ด้านการสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทั้งการวิจัยพื้นฐานและประยุกต์ ตลอดจนบทความวิชาการความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศและศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง


การส่งบทความแบบ on-line
เป้าหมาย และขอบเขตของวารสาร รายชื่อกองบรรณาธิการพร้อมที่อยู่
คำแนะนำสำหรับผู้แต่งและเตรียมต้นฉบับ

Facebook--สมาคมฯ
only search Ask Dave Taylor

ความรู้พื้นฐานด้าน Geoinfomatic เพื่อการอ่านให้เข้าใจยิ่งขึ้น

ความรู้ด้านแผนที่จัดทำโดย พ.อ.ศุภฤกษ์ ชัยชนะ ความรู้ด้าน 3 S(ปรับปรุงใหม่) จาก แหล่งความรู้ต่างๆ
เพื่อให้การแสดงผลภาษาไทย ถูกต้อง ให้เลือกรูปแบบภาษาเป็น Thai
ข้อมูลภูมิสารสนเทศ
ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัดน่าสนใจ
ข้อมูล สารานุกรมกับแผนที่ Google maps
ดูข้อมูลเกี่ยวกับโลก
ข่าวสารด้านสาธารณสุขทั่วโลก
History Map with David Rumsey
แบบฟอร์มสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมฯ(ใหม่)
แผนที่แสดงแผ่นดินไหวแบบ real-time(ใหม่)
แผนที่แสดงภูมิอากาศทั่วโลก(ใหม่)
ศูนย์เตือนภัยพิบัติในระดับสากล
ข้อมูลภัยพิบัติผ่านสื่อสังคมออนไลน์
แผนที่แสดงพื่้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม
แผนที่แสดงพื่้นที่เสี่ยงภัยแล้ง

View Larger Mapวารสารสมาคมฯ ปีที่ 19 ฉบับพิเศษ(Geoinfotech 2018)

วารสารสมาคมฯ ปีที่ 19 ฉบับพิเศษ(Geoinfotech 2018)

click เพื่ออ่าน

ข้อมูลด้านภูมิศาสตร์

ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 09 ก.พ. 18@ 14:38:25 ICT (439 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | คะแนน: 0)วารสารสมาคมฯ ปีที่ 18 ฉบับที่ 2-3 (พ.ค.- ธ.ค. 60)

วารสารสมาคมฯ ปีที่ 18 ฉบับที่ 2-3 (พ.ค.- ธ.ค. 60)

click เพื่ออ่าน

ข้อมูลด้านภูมิศาสตร์

ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 26 ธ.ค. 17@ 10:22:09 ICT (385 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | คะแนน: 5)วารสารสมาคมฯ ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (ม.ค.- เม.ย. 60)

วารสารสมาคมฯ ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (ม.ค.- เม.ย. 60)

click เพื่ออ่าน

ข้อมูลด้านภูมิศาสตร์

ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 25 เม.ย. 17@ 18:56:44 ICT (364 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | คะแนน: 0)วารสารสมาคม ฉบับพิเศษ(Peer Review)

วารสารสมาคมฯ ฉบับพิเศษ( Peer Review )

click เพื่ออ่าน

ข้อมูลด้านภูมิศาสตร์

ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 03 มี.ค. 17@ 10:14:19 ICT (435 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | คะแนน: 0)วารสารสมาคมฯ ปีที่ 17 ฉบับพิเศษ

วารสารสมาคมฯ ปีที่ 17 ฉบับพิเศษ

click เพื่ออ่าน

บทคัดย่อ

ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 17 ม.ค. 17@ 21:35:29 ICT (366 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | คะแนน: 0)วารสารสมาคมฯ ปีที่ 17 ฉบับที่ 2-3 (พ.ค.-ธ.ค. 59)

วารสารสมาคมฯ ปีที่ 17 ฉบับที่ 2-3 (พ.ค.-ธ.ค. 59)

click เพื่ออ่าน

ข้อมูลด้านภูมิศาสตร์

ผู้บันทึก admin เมื่อ เสาร์ 17 ธ.ค. 16@ 08:46:44 ICT (233 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | คะแนน: 0)วารสารสมาคมฯ ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-เม.ย. 59)

วารสารสมาคมฯ ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-เม.ย. 59)

click เพื่ออ่าน

ข้อมูลด้านภูมิศาสตร์

ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 18 เม.ย. 16@ 15:20:41 ICT (232 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | คะแนน: 0)วารสารสมาคมฯ ปีที่ 16 ฉบับที่ 2และ3 (มิ.ย.-ธ.ค. 58)

วารสารสมาคมฯ ปีที่ 16 ฉบับที่ 2และ3 (มิ.ย.-ธ.ค. 58)

click เพื่ออ่าน-ผู้ใช้ต้องมีบัญชี Gmail และต้อง login

ข้อมูลด้านภูมิศาสตร์

ผู้บันทึก admin เมื่อ อาทิตย์ 20 ธ.ค. 15@ 08:04:25 ICT (228 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | คะแนน: 0)วารสารสมาคมฯ ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-เม.ย. 58)

วารสารสมาคมฯ ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-เม.ย. 58)

click เพื่ออ่าน-ผู้ใช้ต้องมีบัญชี Gmail และต้อง login

ข้อมูลด้านภูมิศาสตร์

ผู้บันทึก admin เมื่อ อาทิตย์ 20 ธ.ค. 15@ 08:00:39 ICT (219 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | คะแนน: 0)วารสารสมาคมฯ ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 (ก.ย.-ธ.ค. 57)

วารสารสมาคมฯ ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 (ก.ย.-ธ.ค. 57)

click เพื่ออ่าน-ผู้ใช้ต้องมีบัญชี Gmail และต้อง login

ข้อมูลด้านภูมิศาสตร์

ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 07 ม.ค. 15@ 10:27:48 ICT (224 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | คะแนน: 0)