Home Forum Download Account
สมาคมสำรวจระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย
เมนูหลัก
· หน้าแรก
· กระดานข่าว
· ข้อมูลของสมาคมฯ
· ข่าวสารส่วนตัว
· ค้นหา
· ดาวน์โหลด
· แบบสำรวจ
· ปฏิทินกิจกรรมของสมาคมฯ
· เผยแพร่ข่าวสาร
· ยอดฮิตติดอันดับ
· เรื่องทั้งหมด
· เรื่องทั้งหมดสำหรับพิมพ์
· วารสาร
· สถิติการเข้าชม
· สมุดเยี่ยม
· หัวข้อเรื่อง
เลือกภาษา
เลือกรูปแบบภาษา:

คณะกรรมการสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย

( 2555 - 2557)

นายสัญญา สราภิรมย์ นายกสมาคม สสสท.
นายอัฌชา ก.บัวเกษม อุปนายกสมาคม สสสท.
นายวิชาญ อมรากุล

อุปนายกสมาคม สสสท.

ว่าที่ร้อยตรี เสน่ห์ ฉาวเกียรติ กรรมการและปฎิคม
นายเกริกชัย ทองหนู กรรมการฝ่ายวิชาการ
นายสุระ พัฒนเกียรติ กรรมการฝ่ายวิชาการ
นายชาลี นาวานุเคราะห์ กรรมการฝ่ายวิชาการ
พันเอกศุภฤกษ์ ชัยชนะ กรรมการฝ่ายวิชาการ
นายน้อม งามวิสัย กรรมการฝ่ายวิชาการ
นางรำพึง สิมกิ่ง กรรมการฝ่ายวิชาการ
นางสาวสิริพร กมลธรรม กรรมการฝ่ายวิชาการ
นายสุวิทย์ อ๋องสมหวัง กรรมการฝ่ายวิชาการ
นางสาวสุภาพิศ ผลงาม กรรมการและเหรัญญิก
นายชยกฤต ม้าลำพอง กรรมการและประชาสัมพันธ์
ดร.สุรชัย รัตนเสริมพงศ์ กรรมการและเลขานุการฯ
นางสาวรัศมี สุวรรณวีระกำธร กรรมการและนายทะเบียน


กรุณาเลือกอักษรตัวแรกของคำศัพท์จากรายการข้างล่างนี้:


[ A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  K |  L |  M |  N ]
[ O |  P |  Q |  R |  S |  T |  U |  V |  W |  X |  Y |  Z ]


  
[ ย้อนกลับ ]

สงวนลิขสิทธิ์ © โดย สมาคมสำรวจระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย