Home Forum Download Account
สมาคมสำรวจระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย
เมนูหลัก
· หน้าแรก
· กระดานข่าว
· ข้อมูลของสมาคมฯ
· ข่าวสารส่วนตัว
· ค้นหา
· ดาวน์โหลด
· แบบสำรวจ
· ปฏิทินกิจกรรมของสมาคมฯ
· เผยแพร่ข่าวสาร
· ยอดฮิตติดอันดับ
· เรื่องทั้งหมด
· เรื่องทั้งหมดสำหรับพิมพ์
· วารสาร
· สถิติการเข้าชม
· สมุดเยี่ยม
· หัวข้อเรื่อง
เลือกภาษา
เลือกรูปแบบภาษา:

สมาคมสำรวจระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย: โปรแกรมและตำราช่วยสอนด้าน geoinformatics

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]


ทุนสนับสนุนการเดินทางเพื่อเสนอผลงานและร่วมประชุม 28thACRS 2007 ที่ประเทศมาเลเซีย

เรียน สมาชิกสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบตอบรับการขอรับทุนสนับสนุนเพื่อเสนอผลงานและร่วมประชุม ACRS 2007

ตามที่สมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย (สสสท.) ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2550 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก และท่านนายกสมาคมฯ ได้แจ้งให้ทราบว่า มูลนิธิ ศ.ดร.ประดิษฐ์ เชี่ยวสกุล และ ศ.ดร. บุญ อินทรัมพรรย์ ซึ่งก่อตั้งโดยสมาคมฯ จะมอบทุนสนับสนุนการเดินทางแก่นักวิชาการของไทย เพื่อเสนอผลงานและร่วมประชุม Asian Conference on Remote Sensing (ACRS) ครั้งที่ 28 ณ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 12 – 16 พฤศจิกายน 2550 จำนวน 1 – 2 ทุน นั้น

ในการนี้ สสสท. จึงใคร่ขอเรียนเชิญสมาชิก สสสท. ที่ได้รับการตอบรับการเสนอผลงานจากคณะกรรมการจัดประชุม 28thACRS 2007 ส่งแบบตอบรับการขอรับทุนฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย พร้อมบทความฉบับสมบูรณ์ และเอกสารแสดงการตอบรับการเสนอผลงานจากคณะกรรมการจัดประชุม 28thACRS 2007 มายังสมาคมฯ โทรสาร 02 940 5670, 02 940 5497

ภายในวันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2550 ทั้งนี้ ขอให้ท่านสมาชิกที่ขอรับทุนสนับสนุนฯ ตรวจสอบผลการพิจารณาฯ รวมถึงข่าวประชาสัมพันธ์ ได้ที่ www.resgat.net

ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2550 เป็นต้นไป หรือหากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อคุณอิศริยา ทิพยวัฒน์

โทร. 02 940 6420 ต่อ 166 หรือ e-mail address : isariyat@gistda.or.th หรือ surachai@gistda.or.th

download แบบตอบรับการขอรับทุนสนับสนุนเพื่อเสนอผลงานและร่วมประชุม ACRS 2007

โปรแกรมและตำราช่วยสอนด้าน geoinformatics

ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 11 ต.ค. 07@ 13:48:12 ICT (2102 ครั้ง)
(มีต่อ... | 1 ข้อคิดเห็น | คะแนน: 0)SOFTWARE เพื่อการสอน GIS และ Remote Sensing

พ.อ.ศุภฤกษ์ ชัยชนะ

อุปสรรคอย่างแรกของผู้ที่เริ่มศึกษา เทคโนโลยีด้าน Geoinfomatic ก็คือ การที่จะได้มาซึ่ง โปรแกรมหรือ software ที่จะใช้สื่อการสอนเพื่อความเข้าใจให้ดียิ่งขึ้น และการที่จะให้นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาฯศึกษาศาสตร์ด้านนี้ด้วยแล้ว ยิ่งเป็นสิ่งที่ไกลเกินฝัน ขนาดคอมพิวเตอร์ธรรมดาๆ โรงเรียนที่ห่างไกลชุมชนมากๆ ยังถือว่าเป็นสิ่งขาดแคลน ยิ่ง software ด้าน GIS หรือ Remote sensing เป็นสิ่งที่แพงมากๆ บางทีแพงกว่าตัวเครื่องคอมพิวเตอร์อีก แม้ว่า ผมจะเคยแนะนำโปรแกรม GRASS ที่เป็น freeware ไปแล้ว แต่ก็เป็นสิ่งยาก ที่ผู้ไม่มีพื้นฐานเลยจะทำความเข้าใจ เลยอยากจะแนะนำโปรแกรมเล็กๆ ขนาดไม่ได้ใหญ่โตมากนัก (ประมาณ 1 แผ่น diskette) และไม่ต้องการเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีความเร็วสูงมากมาย(486 ยังทำงานได้เลยครับ)

โปรแกรมและตำราช่วยสอนด้าน geoinformatics

ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 13 ธ.ค. 05@ 09:00:52 ICT (6245 ครั้ง)
(มีต่อ... | 3271 ไบต์ | แสดงความเห็น? | คะแนน: 4.63)